معرفـــی دانشــکده

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (IT) در سال ۱۳۸۳ تأسیس گردید.  این داشکده شامل سه گروه آموزشی  فناوری اطلاعات ، نرم افزار ، شبکه و معماری کامپیوتری نیز می باشد.این دانشکده مهم ترين نهاد برای تحصيل در رشته مهندسي کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای تحقيقات و کارهای عملی در اين رشته خواهد بود. و دارای هيئت علمی بسيار فعال و متعهد در تدريس، تحقيق و پژوهش، خلق و انتقال دانش و پايه گذار برنامه های تحقيقاتی جديد در شاخه های مختلف خواهد بودو با بکارگيری استعدادها در جهت پيشرفت اهداف از پيش تعيين شده، و در برگرفتن برنامه های هيئت علمی و با پرداختن به زيربنای تحقيقات حمايت کنندهَ استعدادها، برای ارتقاء مهارت ها ، پاسخگوی نيازهای روزمره اجتماع خواهد بود.این دانشکده در مسابقات داخلی و خارجی ربوکاپ،جشنواره حرکت، قبولی بیش از ۴۰درصد از دانشجویان این دانشکده در کنکور ارشد در سالهای ۱۳۸۸ تا کنون ،افتخارآفرین بوده است.