به صفحه شخصی دکتر مرتضی کاظمی خوش آمدید

. جهت استفاده از اطلاعات این صفحه ، لطفا از منوی سمت راست استفاده نمایید

دکتر کاظمی

دکتر مرتضی کاظمی دکترای مهندسی صنایع خود را در بهمن ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده است. ایشان از مهرماه ۱۳۹۰ به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز مشغول به کار شده اند. 

آدرس پستی:  شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، گروه مهندسی صنایع 

كدپستي:       ۷۱۵۵۷- ۱۳۸۷۶

تلفن:         ۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱۱

رایانامه:     kaazemi [at] sutech.ac.ir

0