نام و نام خانوادگی: دکتر منیژه کشتگری

مرتبه علمی:

زمینه تحقیقاتی:

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir