به صفحه شخصی دکتر علیرضا مختار خوش آمدید

جهت استفاده از اطلاعات این صفحه ، لطفا از منوی سمت راست استفاده نمایید

شناخت

 

 علیرضا مختار

نام و نام خانوادگی

 

 

mokhtar   AT   sutech.ac.ir

پست الکترونیک

استان فارس- شیراز- بلوار مدرس-دانشگاه صنعتی شیراز- گروه مهندسی صنایع- کدپستی ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶
تلفن   ۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۳۸

نشانی  محل کار

استادیار

مرتبه علمی

دکتری

:

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای ساخت 

(دانشگاه صنعتی شریف تهران) 

کارشناسی ارشد

:

مهندسی صنایع گرایش صنایع

 (دانشگاه صنعتی شریف تهران) 

کارشناسی

:

مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستمها 

(دانشگاه صنعتی شریف تهران) 

دیپلم

:

ریاضی - فیزیک

(دبیرستان نمونه توحید ۱ شیراز) 

0