مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
کارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي کامپيوتر-نرم افزار ۸۰ – ۸۴
کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر ۸۴ – ۸۶
دکتري دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي کامپيوتر (هوش مصنوعي)

۸۶  - ۹۲

کاوش شبکه های اجتماعی

Privacy-Preserving Data Mining

متن کاوی و کاربردهای آن در هوشمند سازی

بینایی ماشین

ارائه و بهبود الگوریتم های داده کاوی  و یادگیری ماشین متدوال

ارائه الگوریتم های داده کاوی برای انواع داده ای جدید

کاوش کلان داده ها و داده های جریانی

طراحی و پیاده سازی الگوریتم های موازی

پیاده سازی الگوریتمها بر روی FPGA، GPU، Multi Core و Multi Computer

کارشناسی :

 1.  اصول برنامه نویسی
 2.   برنامه نویسی پیشرفته
 3.  مدارهای منطقی
 4.  نظریه زبانها و ماشینها
 5.  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

       کارشناسی ارشد:

 1. معماری اطلاعات و داده
 2. مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتر (یادگیری ماشین)
 3. معماری سیستم های کامپیوتری پیشرفته
 4. پردازش موازی
 5. طراحی سیستم های قابل بازپیکربندی (FPGA)
 6. طراحی سیستم های تحمل پذیر خرابی
 •  رییس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
 • مدیر فنی پروژه سامانه هوشمند مدارس ( دانش)
 • عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه
 • عضو کمیته دورکاری دانشگاه
 • داور پارک علم و فناوری فارس
 • رییس انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • مشاور دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 1. A.‎ Hassanpour, M.‎ Moradikia, H.‎ Adeli, S.‎ R.‎ Khayami, P.‎ Shamsinejad, “A novel end-to-end deep learning scheme for classifying multiclass motor imagery electroencephalography signals”, Expert Systems, 2019.‎
 2. N.‎ Hajizadeh, R.‎ Javidan, P.‎ Shamsinejad, R.‎ Akbari, “Node deployment in wireless sensor networks using the new Multi Objective Levy Flight Bee Algorithm (MOLFB)”, IET Wireless Sensor Networks, 2019.‎
 3. H.‎ Shapoorifard, P.‎ Shamsinejad, “A Novel Cluster-based Intrusion Detection Approach Integrating Multiple Learning Techniques”, International Journal of Computer Applications.‎
 4. H.‎ Shapoorifard, P.‎ Shamsinejad, “Intrusion Detection using a Novel Hybrid Method Incorporating an Improved KNN”, International Journal of Computer Applications.‎
 5. Z.‎ Entekhabi, P.‎ Shamsinejad, “FARM: Fuzzy Action Rule Mining”, International Journal of Advanced Computer and Applications, Vol.‎ 9, No.‎ 1, 2018
 6. S.‎ Bordbar, P.‎ Shamsinejad, “A New Opinion Mining Method based on Fuzzy Classifier and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm”, Cybernetics and Information Technologies, Vol.‎ 18, No.‎ 2, 2018.‎
 7. Y.‎ Nemati, P.‎ Shamsienajd, “CMDTS: The Causality-based Medical Diagnosis and Treatment System”, Journal of Advances in Computer Research, Vol.‎9, No.‎ 2, 2018.‎
 8. P.‎‎ Shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, “A new unsupervised feature selection method for text clustering based on genetic algorithms”, Journal of Intelligent Information Systems, Vol.‎‎ 38, No.‎‎ 3, Springer, 2012.‎‎
 9. P.‎‎ Shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saree, H.‎‎ Blockeel, “ Causality-based Cost-effective Action Mining ”,International Journal of Intelligent Data Analysis,Vol.‎‎ 17, No.‎‎ 6, IOS Press, 2013.‎‎
 10. N.‎‎ Kalanat, P.‎‎ Shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, “A Fuzzy Method for Discovering Cost-Effective Actions from Data ”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems.‎‎
 11. P.Shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, “Causal Action Rule Mining”, International Journal of Machine Learning and Computing, 2011.‎‎
 12. N.‎‎ Kalanat, P.‎‎ Shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, “Robust and Cost-effective Approach for Discovering Action Rules”, International Journal of Machine Learning and Computing, 2011.‎‎
 1. P.shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, H.‎‎ Blockeel, “Incorporating Causal Reasoning in Cost-effective Action Mining”, IEEE International Conference on Data Mining (ICDM2012), COSTS workshop, 2012.‎‎
 2. P.shamsinejad, M.‎‎ H.‎‎ Saraee, F.‎‎ Sheikholeslam, “A New Path Planner for Autonomous Mobile Robots Based on Genetic Algorithm”, ۳rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology ‪‪(IEEE ICCSIT 2010)‬‬.‎‎
 3. P.Shamsinejad, M.‎‎ Saraee, “Mining Action Rules from Databases Using Bayesian Networks”, IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology 2011.‎‎
 4. A.‎‎ Fazel, M.‎‎ Saraee, P.‎‎ Shamsinejad, “Mining Time Serries Data: Case of Predicting Consumption Patterns in Steel Industry”, IEEE SEDM 2010.‎‎
 5. N.‎‎ Kalanat, P.Shamsinejad, M.‎‎ Saraee, “Discovering Cost-Effective Action Rules”, IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology 2011.‎‎
 6. پيروزشمسي نژاد،مازيار پالهنگ، "يک روش جديد در توليد تجربه آزمون مدارهاي منطقي بوسيله الگوريتم ژنتيک"،کنفرانس بين المللي انجمن علمي کامپيوتر،دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۵.
 7. مصطفی فروزان، پیروز شمسی نژاد، " ارایه ی یک الگوریتم زمانبندی جدید برای چهارچوب پردازش پرس و جوی توزیع شده ی OGSA DQP"، چهارمین کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
 8. سیده مریم کوهپایه، پیروز شمسی نژاد، " کاربرد داده کاوی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی: مقاله مروری"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ۱۳۹۴.
 9. مقالات منتشر شده در کنفرانس های ملی
 10. زهرا انتخابی، پیروز شمسی نژاد ، " کاوش قوانین کنشمند فازی" ، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، دانشگاه تربت حیدریه، ۱۳۹۶.
 11. سارا آریا، پیروز شمسی نژاد، علی جعفری، " ارائه یک روش جدید انتخاب ویژگی در مسئله تایید هویت نویسنده"، ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۹۷.
 12. محمد زارع، پیروز شمسی نژاد، افسانه ساعی آرزومند، حسن حسینیان، " ارائه راهکار جدید برای فشرده­سازی تصاویر رنگی دیجیتال مبتنی بر تکنیک شبه رنگ آمیزی با استفاده از خوشه­بندی رنگ­ها"، دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، ۱۳۹۷. (برگزیده به عنوان مقاله برتر).
 • بهبود مشکل شروع سرد در سیستم های توصیه گر - فاطمه اشرفی - سال ۹۹
 • بهبود برچسب گذاری نمونه در پلت فرمهای جمع سپاری - وصال کریمی - سال ۹۹
 • ارائه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر سود - مرضیه برومند - سال ۹۸
 • تحلیل احساسات زبان فارسی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق - سال ۹۸
 • تشخیص خبرگزاری از روی متن خبر در جهت تشخیص اخبار جعلی - سال ۹۸
 • طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص آتش سوزی هوشمند - نعیمه روا - سال ۹۸
 • موازی سازی الگوریتم تکاملی چندهدفه برای سیستم های توصیه گر توسط GPU - حسن نیکخو - سال ۹۷
 • مسلط به زبان برنامه نويسي,java,python، C  وMATLAB
 • توانايي برنامه نويسي با زبانهايC++، C#، ASP.Netو R.
 • مسلط به SQL و پايگاه داده هايSQL Server و My Sql
 • توانايي برنامه نويسي موبايل ( اندرويد)
 • مسلط به نرم افزارهاي داده کاويClementine و weka و RapidMiner
 • بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی در زمینه فناوری اطلاعات با تاکید بر دولت الکترونیک - کارفرما : استانداری فارس -  ۹۸ تا ۹۹
 • ایجاد سرویس بکارگیری ظرفیت علوم داده در حوزه سیستم های اطلاعاتی - کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان - ۹۹ تا ۰۱

 

آزمایشگاه داده کاوی و پردازش سریع
 

 • استاد نمونه دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در امور آموزشی - سال ۹۷
 • استاد نمونه دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در امور آموزشی - سال ۹۹