نام و نام خانوادگی: دکتر پیروز شمسی نژاد

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:داده کاوی – متن کاوی - کاوش شبکه های اجتماعی - یادگیری ماشین - هوش مصنوعی و علوم شناختی -  پردازش موازی – کاوش داده های جریانی – محاسبات سریع 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:p.shamsinejad[@]sutech.ac.ir