نام و نام خانوادگی: دکتر امید بوشهریان

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:مهندسی نرم افزار-سامانه های توزیع شده و محاسبات ابری

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱

پست الکترونیک:bushehrian[@]sutech.ac.ir