نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق رضایی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتری : مهندسی فناوری اطلاعات

 

زمینه تحقیقاتی: یادگیری الکترونیکی، فناوری‌های بهبوددهندۀ آموزش و یادگیری، معماری سازمانی فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا

 

آدرس : شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

 

تلفن : ۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۸۲۳

 

پست الکترونیک : rezaei [@]‎ sutech.ac.ir