دکتر اکبری

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
  • ​کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی و رباتیک)
  • دکتری مهندسی کامپیوتر (سیستمهای نرم افزاری)

حوزه های تحقیقاتی:

  • ​مهندسی نرم افزار
  • وب معنایی
  • شبکه های اجتماعی
  • بهینه سازی مهندسی
0