نام و نام خانوادگی: دکتر رضا اکبری

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: مهندسی نرم افزار، کیفیت نرم افزار، الگوریتمهای بهینه سازی، داده کاوی کاربردی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir