افراد                                     لیست و سر فصل دروس                              فرم ها

گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان نخستین دانشگاه دولتی در استان فارس، در سال ۹۰ اقدام به پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد در گرایش صنایع-صنایع نمود. در سال ۹۱ این گروه توانست مجوز لازم برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی را نیز کسب نماید. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی و بیش از ۱۰ نفر دانشجوی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند.