گروه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

این گروه از سال ۱۳۹۰ در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات راه اندازی شد و در حال حاضر ۱۶ نفر در این رشته مشغول به تحصیل هستند و میانگین دانش آموختگان در این رشته ۵ نفر در سال می باشد.

آزمایشگاه نرم افزار پیشرفته و معماری کامپیوتر در اختیار این گروه می باشد.

برای دیدن دروس ارائه شده در این گروه اینجا را کلیک نمایید.

0