نام و نام خانوادگی: دکتر سید رئوف خیامی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:معماری سازمانی، مدیریت فناوری اطلاعات، هوشمندی کسب وکار، انفورماتیک سلامت،

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۰

پست الکترونیک:khayami[@]sutech.ac.ir