به صفحه شخصی دکتر سید رئوف خیامی خوش آمدید

جهت استفاده از اطلاعات این صفحه ، لطفا از منوی سمت راست استفاده نمایید

دکتر خیامی

سید رئوف خیامی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده فناوری اطلاعات

 

سوابق تحصیلی:

     دکتری مهندسی کامپیوتر-گرایش سیستمهای نرم افزاری- دانشگاه شیراز (۱۳۸۲- ۱۳۸۸)

    پایان نامه:"ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی"

 

    فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر - دانشگاه شیراز (۱۳۷۳ – ۱۳۷۶)

    پایان نامه:"طراحی ابزاری هوشمند برای زبان توصیفی Z"

 

   لیسانس مهندسی کامپیوتر- دانشگاه شیراز (۱۳۶۷ – ۱۳۷۲)

   پروژه:"طراحی و تولید یک سیستم اطلاعاتی مبتنی برروشهای تجزیه وتحلیل و طراحی ساختیافته"

 

زمینه های تحقیقاتی:

  • معماری سازمانی (EA) / طرح های توسعه فناوری اطلاعات
  • مدیریت فناوری اطلاعات(IT Management)
  • هوشمندی کسب وکار(BI) / هوش تجاری
  • یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی (EAI)
  • سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPMS) و تولید نرم افزارها با آنها
  • سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)
  • آموزش برنامه سازی

 

تلفن :۰۷۱۱۷۳۵۴۵۰۰ الی ۷ داخلی ۲۸۱۰

تلفن و دورنگار :  ۰۷۱۱۷۲۶۱۳۹۱

Email: Khayami [at]  ‪{sutech.ac.ir;‎ gmail.com}‬

0