آزمایشگاه شبکه: آزمایشگاه شبکه دانشگاه صنعتی شیراز، آزمایشگاهی بر مبنای زیر ساخت های سخت افزاری سیسکو می باشد که در آن روتر ها و سوئیچ های سیسکو، تجهیزات voip سیسکو و ویدئو کنفرانس جهت آموزش تجهیز شده است. سرور HP، انواع کارت های گسترش سیسکو، کارت های وایرلس و تجهیزات اکسس پوینت از دیگر تجهیزات موجود در آزمایشگاه می باشد.
در این آزمایشگاه به دانشجویان دوره کارشناسی سرفصل های دوره CCNA ، مباحثی از راه اندازی شبکه های بی سیم، شنود پروتکل های شبکه و مبانی اولی راه اندازی voip ارائه می شود.