حذف اضطراری( نهائی)

مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ حذف اضطراری (حذف نهایی) دروس برای تمامی مقاطع تحصیلی توسط شخص دانشجو و فقط از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی گلستان در روزهای شنبه ۱۳/۹/۱۳۹۵ و یکشنبه ۱۴/۹/۱۳۹۵ انجام می­پذیرد. لازم به ذکر است که درخواست حذف اضطراری دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی باید توسط استاد درس، استاد راهنما، مدیر گروه و ریاست دانشکده تایید گرد.

جهت مشاهده فرایند ثبت درخواست حذف اضطراری اینجا کلیک کنید.

0