(فوری) افزایش سهمیه فرصت تحقیقاتی خارج از کشور جهت دانشجویان دوره دکتری

با توجه به پیگیری­ های انجام شده توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه و موافقت سازمان امور دانشجویان با افزایش سهمیه فرصت تحقیقاتی خارج از کشور جهت دانشجویان دوره دکتری در سال ۱۳۹۵، دانشجویان متقاضی می بایست درخواست کتبی و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۲۴/۹/۹۵ به دفتر دانشکده تحویل دهند.

ارسال مدارک پس از تاریخ یاد شده بدون اقدام خواهد ماند

 

0