امتحانات روز سه شنبه ۲۱/۱۰/۹۵

با توجه به تعطیلی روز سه شنبه ۲۱/۱۰/۹۵ به اطلاع می­رساند امتحانات روز سه شنبه ۲۱/۱۰/۹۵ بدون تغییر در ساعت امتحان به روز    سه شنبه ۰۵/۱۱/۹۵ موکول می­گردد. لازم به ذکر است که امتحانات روزهای دیگر بدون تغییر برگزار خواهد شد.

0