در تاریخ شنبه ۹۶/۷/۲۲، آزمایشگاه اینترنت اشیاء دانشگاه صنعتی شیراز، در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات این دانشگاه افتتاح گردید. شروع به کار این آزمایشگاه از طریق تفاهم نامه مشترک که میان شرکت اندیشه های برتر اطلاع رسانی تهران، نماینده انحصاری شرکت NEXCOM تایوان تولید کننده محصولات اتوماسیون صنعتی و اینترنت اشیاء و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز صورت گرفته بود انجام شد. بر اساس این همکاری، شرکت فوق تجهیزاتی معادل ۲۰ هزار دلار امریکا را به این آزمایشگاه اهدا کردند و مقرر شد که دانشگاه نیز تا سقف این مبلع به خرید سایر تجهیزات آزماییشگاه اینترنت اشیاء اقدام کند. تجهیزات اهدایی شامل دو کیت صنعتی آموزشی اتوماسیون صنعتی و نگهداری گیاهان در فضای گلخانه ای می باشد. دانشجویان می توانند با استفاده از این دو کیت ، ضمن آشنایی به با مفهوم اتوماسیون و اینترنت اشیاء، سایر سناریو های مورد نیاز را شبیه سازی و پیاده سازی نمایند.  در این مراسم نمایندگانی از شرکت های ایرانی و تایوانی نیز حضور داشتند.