آزمایشگاه مدارهای منطقی : آزمایشگاه مدارهای منطقی یکی از دروس رشته مهندسی کامپیوتر است. مدار منطقی تقریبا در تمامی سیستم های دیجیتال امروزی خصوصا سیستم های کامپیوتر و سخت افزاری یافت می شود. در سیگنال دیجیتال، یک دروازه منطقی یا گیت منطقی (Logical gate) روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می‌دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید می‌کند. این منطق معمولا طبق منطق بولی است که به طور مشترک در تمام مدارهای دیجیتالی یافت می‌شود. در ریاضیات و به خصوص در منطق ریاضی، جبر بولی زیر مجموعه‌ای از جبر است که در آن مقدار متغیرها، درست یا غلط است که در علوم کامپیوتر و دیجیتال همان قطع/وصل و یا ۱/۰ است. گیت های منطقی از مبنای دودویی یا همان اعداد باینری پیروی می کنند. در نتیجه آنها را بیشتر در مدارات دیجیتال می بینیم و یا حتی بخشی از یک مدار آنالوگ که به صورت دیجیتال کار می کند. یک مادربرد از مدارات منطقی تشکیل شده است. در درس آزمایشگاه مدارهای منطقی دانشجویان با شیوه طراحی و پیاده سازی این مدارات به صورت عملی و به کمک نرم افزارهای شبیه ساز آشنا می شوند.