ثبت نام مقدماتي

۱- ثبت نام مقدماتي نيمسال اول ۹۷-۹۶ در بازه زماني ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ الي ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ از طريق سيستم گلستان انجام مي شود.

۲- انتخاب دروس را بر اساس برنامه ترم بندي پيشنهادي دانشكده انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه دانشكده بر اساس ثبت نام مقدماتي شما، زمان ارائه دروس و تاريخ امتحانات را مشخص ميكنند.

۳-پس از انتخاب دروس مورد نظر حتماً نسبت به تائيد آن اقدام نمائيد، در غير اينصورت دروس انتخابي شما در كامپيوتر ثبت نخواهد شد و شما جزء دانشجويان بدون ثبت نام مقدماتي خواهيد بود و در ثبت نام اصلي مجاز به انتخاب واحد نخواهيد بود.

۴- پس از تائيد ثبت نام مقدماتي توسط دانشجويان محترم ، با گزارش شماره ۵۴ از تائيد اساتيد مشاور نيز اطمينان حاصل نمائيد . در صورت عدم تائيد ، به ايشان مراجعه نماييد. عواقب ناشي از عدم مراجعه دانشجو جهت تائيد اساتيد محترم مشاور  بعهده دانشجو ميباشد.

0