حذف اضطراری( نهائی)

مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ حذف اضطراری (حذف نهایی) دروس برای تمامی مقاطع تحصیلی توسط شخص دانشجو و فقط از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی گلستان در روزهای سه شنبه ۲۶/۲/۱۳۹۶ و چهارشنبه ۲۷/۲/۱۳۹۶ انجام می­پذیرد. لازم به ذکر است که درخواست حذف اضطراری دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی باید توسط استاد درس، استاد راهنما، مدیر گروه و ریاست دانشکده تایید گردد تا در کارنامه دانشجو، در صورت عدم وجود منع قانونی، اعمال گردد.

راهنمای حذف اضطراری دروس دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

0