گذراندن واحد کارآموزی

نظر به تفاهم­نامه مابین دانشگاه صنعتی شیراز و اداره کل آموزش فنی و حرفه­ ای استان فارس، دانشجویان گرامی از این پس می توانند واحد کارآموزی را، مطابق با مصوبات شورای آموزشی، حتی المقدور در مراکز رسمی این اداره سپری کنند.

0