قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ثبت نام ترم تابستان ۹۶-۹۵)

سيستم نرم افزار گلستان براي ثبت نام ترم تابستان سال تحصيلي۹۶-۹۵ و اخذ دروس  پروژه كارشناسي، كارآموزي از تاريخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ لغايت  ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ فعال مي باشد.

0