1. ارائه خدمات نظارت بر اجراي قراردادخريد و استقرار سيستم جامع مالي و اداري
 2. تدوین برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
 3. تدوین برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
 4. تدوین برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل راه و شهرسازی لارستان
 5. ارائه خدمات مشاوره در زمینه پایش، امکان سنجی و اجرای پروژه های طرح جامع فناوری اطلاعات شهرداری شیراز
 6. تهیه و تدوین "درخواست یرای پیشنهاد" سیستم جامع اداری مالی شرکت برق منطقه ای استان فارس
 7. ارائه خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی آزمایشگاه تست نرم افزار شهرداری شیراز
 8. ارائه مشاوره جهت برونسپاری و مدیریت پروژه های نرم افزاری شرکت برق منطقه ای استان فارس
 9. بازنگری طرح جامع و تدوین طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز
 10. ارائه خدمات مشاوره در زمینه توسعه سامانه های نرم افزاری و شبکه ای پایگاه استنادی جهان اسلام
 11. ارائه خدمات مشاوره در زمینه توسعه زیرساخت های نرم افزاری مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی
 12. ارائه طرح در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فناورانه در جهت ایجاد اشتغال در استان فارس