با آرزوی موفقیت برای داوطلبان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، آخرین مهلت جهت داوطلبانی که موفق نشدند در تاریخ مقرر مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند روز چهارشنبه ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ می باشد. جدول زمانبندی مصاحبه  تکمیل ظرفیت با آزمون دکتری در روز  شنبه مورخ ۰۱/۰۴/۹۸ از طریق سایت دانشگاه صنعتی اطلاع رسانی می گردد. زمان مصاحبه دوشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸ می باشد.

داوطلبان محترم می توانند مدارك را از طریق لینک زیر ارسال نمایند:

https://azmoon.sutech.ac.ir/main