قابل توجه دانشجویانی که در پرونده پرسنلی خود دارای کسری مدارک می باشند :

دانشجویان گرامی لازم است مدارک را حداکثر تا روز دوشنبه ۲۶ آبان در پردازش ۱۸۰۹۰ سیستم گلستان بارگذاری نمایند. با توجه به اینکه آخرین روز تایید اطلاعات دانشجویان ورودی جدید در پورتال سنجش روز دوشنبه ۲۶ آبان می باشد، درصورت عدم بارگذاری مدارک تا تاریخ اعلام شده، تمامی عواقب آن  برعهده دانشجو می باشد.