عناوین دروس قابل اخذ در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به قرار زیر می باشد :

  1. مباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
  2. شبکه های سیار و بی سیم 

نکته مهم : 

دانشجوی گرامی می بایست دقت داشته باشد در طول دوره تحصیل :دروسی که قبلا در دوره کارشناسی( پیوسته یا ناپیوسته) ویا کارشناسی ارشد گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس مشابه سرفصل برنامه مصوب باشد ، مجاز نمی باشد.