اصلاحیه عناوین دروس قابل اخذ در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به قرار زیر می باشد :

                          رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

          درس                                    واحد

۱- سیستم های توزیع شده                       ۳

۲- پایگاه داده پیشرفته                            ۳

۳-برنامه ریزی منابع سازمانی                  ۳

۴-روش تحقیق سمینار ارشد                     ۰           ( اخذ این درس الزامی می باشد)   

                             رشته مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری

۱- سیستم های توزیع شده                        ۳

۲-مدیریت شبکه                                   ۳

۳- شبکه های بی سیم و سیار                    ۳

۴- روش تحقیق سمینار ارشد                     ۰           ( اخذ این درس الزامی می باشد)   

                              رشته مهندسی فناوری اطلاعات - معماری سازمانی 

۱-معماری اطلاعات و داده                        ۳ 

۲-برنامه ریزی منابع سازمانی                   ۳

۳-معماری امنیت اطلاعات سازمانی            ۳

۴- روش تحقیق سمینار ارشد                    ۰           ( اخذ این درس الزامی می باشد)   

                                                       نکته مهم : 

دانشجوی گرامی می بایست دقت داشته باشند در طول دوره تحصیل :دروسی که قبلا در دوره کارشناسی( پیوسته یا ناپیوسته)  گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس مشابه سرفصل برنامه مصوب باشد ، مجاز نمی باشد.