این ازمایشگاه به انواع تحقیقات در زمینه سیستمهای توزیعی مانند محاسبات ابری، محاسبات توری و محاسبات خوشه ای اختصاص یافته است. پلاتفرمهای مختلفی برای محاسبات سریع و مجازی سازی مانند خوشه هادوپ و اپن استک هم اکنون در این آزمایشگاه برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی نصب و راه اندازی شده است.