آزمایشگاه شبکه های مبتنی بر نرم افزار، Software Defined Networks ‪(SDN)‬ ، با هدف فراهم آوری زیرساخت های مناسب جهت تحقیق، پژوهش و توسعه شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سال ۹۲ آغاز به کار کرده است. در این آزمایشگاه امکان پیاده سازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار بوسیله سوییچ های سخت افزاری OpenFlow  و مدیریت این شبکه بوسیله کنترلرهایی مانندFloodlight Opendaylight و فراهم شده است. در آزمایشگاه SDN دانشجویان قادرند به وسیله برنامه نویسی ماژول های مختلفی برای مدیریت، کنترل و اعمال تغییرات در شبکه را طراحی کنند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.مسئول این آزمایشگاه دکتر رضا جاویدان می باشند و دانشجویان ارشد و دکتری در آن فعالیت می نمایند.

تجهیزات :

سه دستگاه سوییچ سخت افزاری HP 3500 با قابلیت پشتیبانی از        OpenFlow 1.‎0, 1.‎3

پنج سیستم کامپیوتری که بعنوان سوییچ های نرم افزاری open v switch با کنترلر می توانند برنامه ریزی شوند.