آزمایشگاه معماری سازمانی دانشکاه صنعتی شیراز به عنوان یکی از پنج آزمایشکاه مرجع معماری سازمانی ایران در سال ۱۳۹۵ تحت حمایت سازمان فناوری اطلاعات وزرات فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس شده است. هسته این آزمایشکاه متشکل از چندین تن از اعضای هیت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز تحت سرپرستی دکتر رئوف خیامی می باشد. همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان زیادی از رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در این آزمایشگاه مشغول به انجام پروژه های تعریف شده می باشند. پروژه های قابل تعریف در این آزمایشگاه عمدتا مبنی بر مدیریت فناوری اطلاعات، تدوین نقش راه معماری فناوری اطلاعات سازمانی و هوش تجاری می باشد. هدف اصلی این آزمایشگاه حل معضلات موجود در ساختار های سازمانی مبتی بر مولفه ی فناوری اطلاعات می باشد.