نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

رشته و گرایش تحصیلی

تاريخ فارغ التحصيلي

مقطع تحصیلی

تقي پور رحيمي دخت محمد امين پياده سازي و بهينه سازي الگوريتم ايجاد سايه هاي نرم در رندرينگ بلادرنگ كشتگري منيژه -اکبری رضا جاویدان رضا مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
خليليان سيد حبيب ارائه روشي نوين براي افزايش تحمل پذيري خطا در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار جاويدان رضا هاشمی ستار مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
خلوتي فهلياني ليلا طرح سيستم نظارتي با رعايت كيفيت ارائه سرويس با استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر ابر جاويدان رضا بوشهریان امید مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
اسماعيلي مژگان روشي مبتني بر متريك هاي نرم افزاربراي دسته بندي گزارش هاي باگ بوشهريان اميد شمسی نژاد بابکی پیروز نرم افزار ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
ناظمي ابسردي زينب دسته بندي داده هاي بزرگ تصويري ماهواره اي در كلاستر هدوپ به منظور تشخيص عوارض زميني جاويدان رضا اکبری رضا شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
محزون زينب ارائه روشي مبتني بر دانش دامنه جهت بهبود الگوريتم هاي ايجاد مجموعه تاثير بوشهريان اميد شمسی نژاد بابکی پیروز نرم افزار ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ كارشناسي ارشد
سود بخش هستي تشخيص سرطان سينه بر اساس الگوريتم هاي داده كاوي جاويدان رضا خیامی سید رئوف مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ كارشناسي ارشد
طوبائي محمد ارائه مدلي بر مبناي ابر براي پردازش داده هاي حجيم ويدئويي در سيستم هاي نظارتي بوشهريان اميد جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ كارشناسي ارشد
غلامي مريم ارائه رويكرد مديريت انرژي جديد در خانه هوشمند با استفاده از پروتكل۶lowpan جاويدان رضا خیامی سید رئوف شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ كارشناسي ارشد
حسن پور احمد طبقه بندي تصاوير سرطاني با استفاده از مدل هاي يادگيري عميق خيامي سيد رئوف شمسی نژاد بابکی پیروز نرم افزار ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ كارشناسي ارشد
عباسي زبير بهبود جايابي ماشين هاي مجازي با هدف افزايش قابليت اطمينان سرويس هاي ابري شمسي نژاد بابكي پيروز بوشهریان امید مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتري ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ كارشناسي ارشد
طهراني جام ساز علي ارائه راهكاي جهت بهبود تشخيص خطا در برنامه هاي همروند اكبري رضا - جان نثاری علی بوشهریان امید نرم افزار ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ كارشناسي ارشد
حسن پور كليد سر مهيار ارائه روشي براي بهينه سازي چند هدفه موارد آزمون با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و هوش جمعي اكبري رضا موسوی سید محمد رضا مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ كارشناسي ارشد
سلامي امين بهبود فشرده سازي بسته هاي داده در پروتكل امنيت شي در اينترنت اشيا جاويدان رضا شمسی نژاد بابکی پیروز شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
مرادي سيوان موازنه بار در پروتكل مسيريابي شبكه هاي كم توان و پر اتلاف جاويدان رضا اکبری رضا شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
پرهام زهرا ارائه يك روش زمان‌بندي چكه‌اي انطباقي براي پروتكل آر-پي-ال در اينترنت اشياء جاويدان رضا اسماعیلی فرد رسول مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
عباسي طاهره ارائه روشي مبني بر بهينه سازي چند هدفه جهت توليد موارد تست در نرم افزار هاي شي گرا اكبري رضا شمسی نژاد بابکی پیروز نرم افزار ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
بغلي ليلا موازي سازي يك الگوريتم تكاملي براي خوشه بندي جريان هاي داده اي با تعداد متغير خوشه ها بوسيله واحد پردازنده گرافيكي شمسي نژاد بابكي پيروز - جاویدان رضا اکبری رضا مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتري ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
نيك خو حسن موازي سازي الگوريتم تكاملي چند هدفه براي سيستم هاي توصيه گر توسطGPU شمسي نژاد بابكي پيروز - جاویدان رضا اکبری رضا مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتري ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد